Tag: patriottisch socialisme

Korte beschouwingen over sociale rechtvaardigheid en de kritiek van de moderniteit – Luca Bagatin

 De term “liberista” is ongepast. Ten eerste bestaat ze alleen in Italiaans jargon. Het is een algemene, indirecte en niet bijzonder precieze term. Deze wil het liberalisme verlossen van zijn historische, sociale en politieke verantwoordelijkheden. Meer toegespitst en gepast is de term “liberaal-kapitalistisch”. Deze verenigt en benadrukt de verantwoordelijkheden en […]

Lees meer

Vandaag verdedigt een échte marxist het recht op soevereiniteit

Het is niet mogelijk de economie te resocialiseren zonder een voorafgaand herstel van de nationale soevereiniteit. De natiestaat kan democratisch zijn: de geglobaliseerde economie zonder politiek zal nooit democratisch zijn. Bevrijding van het globalistische juk en zijn “externe beperkingen” (bijv. de Europese Unie), die door supranationale besluiten elke democratische ruimte […]

Lees meer