Zannekinbond

Eerst de mensen, dan de banken, nooit de woeker

Het kapitalisme zoals dit vandaag kennen, is grotendeels gebaseerd op een financiële markt waar speculatieve transacties domineren. Omdat er geen reële economische activiteit tegenover deze transacties staat, is dit zondermeer parasitair van aard. Om te komen tot een rechtvaardig bank- en economisch systeem, moeten woeker en de mogelijkheden tot amoreel […]

Lees meer

Een open Vlaanderen: ruimte en leefmilieu

Ruimte in Vlaanderen: een falend beleid als ideologisch instrument Wie vanuit Wallonië, Frankrijk, Duitsland, of zelfs het dichtbevolkte Nederland Vlaanderen binnenrijdt, valt meteen het dramatische verschil in ruimtelijke ordening op. Vlaanderen is volledig dicht gebouwd, en dit op de meest chaotische wijze: overal waar men om zich heen kijkt weerkaatst […]

Lees meer

Met Vlaanderen, zonder België

De creatie van de Belgische staat is onlosmakelijk verbonden met een ontwikkelingsfase in het kapitalisme tijdens de 19de eeuw. Zoals hieronder blijkt, is de Belgische revolutie van 1830 nooit het werk geweest van het gewone volk, het proletariaat of de Vlaamse boerenbevolking. Daarom een historische schets in het hiernavolgende stuk. […]

Lees meer

Vlaanderen tegen racisme

Diversiteit sluit racisme uit Er zijn waarschijnlijk weinig begrippen in de politieke en maatschappelijke discussie zo vaak gebruikt en misbruikt als het begrip “racisme”. Met de Zannekinbond verdedigen wij diversiteit in al haar vormen. Dit betekent meteen ook een volstrekte afwijzing van racisme. Onder racisme verstaan wij een visie die […]

Lees meer
RSS
Follow by Email
Instagram
Telegram
VK
VK
VK