Oy, Ir Narishe Tsionistn – O, jullie dwaze kleine zionisten

Het socialistische folknummer “Oy, Ir Narishe Tsionistn” werd in 1931 in Kiev opgenomen door Moisei Beregkovsky, een joods-Oekraïense folkorist en musicoloog uit de Sovjet-Unie. De oorspronkelijke tekst was volledig in het Jiddisch en stamt uit de revolutionaire periode (1896-1917). De joods-Russische zanger en slavist Psoy Korolenko (°1967) maakte er samen met de Duits-Amerikaanse muzikant en acteur Daniel Kahn een eigentijdse versie van in drie talen (Jiddisch, Engels en Russisch).

Het nummer wordt geassocieerd met de Algemene Joodse Arbeidersbond in Litouwen, Polen en Rusland (opgericht in 1897). Oorspronkelijk maakte de Arbeidersbond deel uit van de bredere sociaal-democratische beweging in het Russische rijk en Europa. Na de Oktoberrevolutie zou een deel van de Bond zich in Oekraïne afsplitsen om de Bolsjevieken te vervoegen als de Kombund (Communistische Bond). De tekst van het lied neemt het opkomende zionisme aan het begin van de 20ste eeuw in de tang en verwijst naar de Russische socialistische arbeidersbeweging als alternatief. Hoewel de Bond het joodse culturele nationalisme in Oost-Europa promootte, beschouwde zij het zionisme als een vorm van escapisme en was zij van mening dat de Oost-Europese joden in de diaspora thuishoorden. Tevens promootte de Bond de internationale solidariteit van de arbeidersklasse.

Anno 2021 lijkt de tekst nog steeds brandend actueel …