Na de pandemie kunnen we niet zomaar terug in slaap vallen

DAVID GRAEBER

In een essay dat hij kort voor zijn dood schreef, betoogde de antropoloog en anarchistische activist David Graeber dat we na de pandemie niet kunnen terugglijden in een realiteit waarbij de wijze waarop onze samenleving is georganiseerd – om elke gril van een kleine handvol rijke mensen te dienen terwijl we de overgrote meerderheid van ons vernederen en vernederen – als verstandig of redelijk wordt gezien.


Ergens in de komende maanden zal de crisis voorbij worden verklaard en zullen wij onze “niet-essentiële” banen weer kunnen opnemen. Voor velen zal dit zijn alsof ze uit een droom ontwaken.

De media en de politieke klasse zullen ons zeker aanmoedigen om er zo over te denken. Dit is wat er gebeurde na de financiële crash van 2008. Er was een kort moment van vraagstelling. (Wat is “financiën” eigenlijk? Zijn het niet gewoon de schulden van andere mensen? Wat is geld? Is het ook gewoon schuld? Wat is schuld? Is het niet gewoon een belofte? Als geld en schuld gewoon een verzameling beloften zijn die we elkaar doen, kunnen we dan niet net zo goed andere beloften doen?) Het raam werd vrijwel onmiddellijk gesloten door degenen die erop aandrongen dat we onze mond zouden houden, zouden stoppen met denken en weer aan het werk zouden gaan, of in ieder geval werk zouden gaan zoeken.

De vorige keer trapten de meesten van ons erin. Deze keer is het van cruciaal belang dat we dat niet doen.

Want in werkelijkheid is de crisis die we zojuist hebben meegemaakt het ontwaken uit een droom, een confrontatie met de werkelijke realiteit van het menselijk leven, namelijk dat we een verzameling kwetsbare wezens zijn die voor elkaar zorgen, en dat degenen die het leeuwendeel van dit zorgwerk doen dat ons in leven houdt, overbelast zijn, onderbetaald en dagelijks vernederd worden, en dat een zeer groot deel van de bevolking helemaal niets anders doet dan fantaseren, huren en in het algemeen in de weg lopen van degenen die dingen maken, repareren, verplaatsen en vervoeren, of zich bezighouden met de behoeften van andere levende wezens. Het is absoluut noodzakelijk dat wij niet terugglijden in een werkelijkheid waarin dit alles een soort onverklaarbare zin heeft, zoals zinloze dingen dat zo vaak doen in dromen.

Wat denk je hiervan: Waarom houden we er niet mee op het als volkomen normaal te beschouwen dat hoe duidelijker iemands werk anderen ten goede komt, hoe minder hij er waarschijnlijk voor betaald zal krijgen; of vol te houden dat financiële markten de beste manier zijn om langetermijninvesteringen te doen, zelfs als ze ons ertoe aanzetten het meeste leven op aarde te vernietigen?

Waarom niet in plaats daarvan, als de huidige noodtoestand voorbij is, ons herinneren wat we hebben geleerd: dat als “de economie” iets betekent, het de manier is waarop we elkaar voorzien van wat we nodig hebben om in leven te blijven (in elke betekenis van het woord), dat wat we “de markt” noemen grotendeels niet meer is dan een manier om de gezamenlijke verlangens van rijke mensen in kaart te brengen, van wie de meesten op zijn minst enigszins pathologisch zijn, en van wie de machtigsten al bezig waren met het voltooien van de ontwerpen voor de bunkers waarin ze willen vluchten als we zo dwaas blijven om de lezingen van hun volgelingen te geloven dat we allemaal, collectief, te weinig elementair gezond verstand hebben om iets te doen aan de komende catastrofes.

Kunnen we ze deze keer alsjeblieft gewoon negeren?

Het meeste van het werk dat we nu doen is droomwerk. Het bestaat alleen voor zijn eigen bestwil, of om rijke mensen een goed gevoel over zichzelf te geven, of om arme mensen een slecht gevoel over zichzelf te geven. En als we daar gewoon mee ophouden, kunnen we onszelf misschien veel redelijker beloften doen: bijvoorbeeld om een “economie” te creëren die ons in staat stelt daadwerkelijk te zorgen voor de mensen die voor ons zorgen.

Bron: https://jacobinmag.com 04/03/2021