Meer Vivaldi – Minder schijndemocratie!

De Belgische federale staat heeft na de verkiezingen van 26 mei 2019 eindelijk een nieuwe regering. De klassieke partijpolitieke kritiek gaan wij u besparen. Onder de naam Vivaldi werd een veelkleurig samenraapsel aan partijen en partijtjes bereid gevonden een nieuwe neoliberale regering te vormen die de belangen van de financiële wereld in ons land moet verdedigen. Zoals steeds blinkt het voorliggende regeerakkoord uit in vaagheid en intenties waarbij mogelijke onvrede en conflicten afgekocht moeten worden met gulle financiële beloftes. Zoals steeds in een kapitalistisch bestel, volgt de rekening nadien voor de werkende klasse in de vorm van besparingen en belastingen terwijl het grote kapitaal ongemoeid gelaten wordt in het overbrengen van fortuinen richting belastingparadijzen. Van deze liberale regering verwachten wij niets tenzij meer dualisering en een bestendiging van de financiële voordelen en gunsten voor hen die in dit land aan de touwtjes trekken. Met democratie heeft dit langdurige spektakel niets te maken, met schijndemocratie des te meer.

Elke maand hebben vele duizenden Vlaamse én Waalse werknemers moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Werklozen en alleenstaande gepensioneerden worden in de steek gelaten door diensten die geen sociale diensten meer in naam hebben. Gezinnen die in de kredietval zitten, zijn bijna geruïneerd door overmatige schuldenlast. En het kan niemand iets schelen, zeker de beroepspolitici van de Vivaldi-coalitie niet! De media van het kapitaal praten nooit over de werkelijke situatie van de gewone man. Politici hebben het al tientallen jaren te druk met het helpen van het patronaat en bepaalde kapitaalsgroepen om winst af te persen door werknemers uit binnen- en buitenland uit te buiten…

Het alternatief: de Sociale Revolte!

Hiertegenover is verzet noodzakelijk. We willen niet verpletterd worden door de krachten van het geld. Zonder idealen, zonder een vaderland, via een kunstmatige staatsconstructie die de Vlaamse en Waalse nationale soevereiniteit miskent, zoeken ze alleen winst en macht, zelfs ten koste van het geluk van de volksklasse. Werkloosheid, onzekerheid: het is de logica van ongebreidelde winst die we willen vervangen door echte solidariteit, een nieuwe nationale gemeenschap die voldoet aan de behoeften van het grootste aantal en die waarden draagt als antipoden van de markteconomie.

Tegen het grote kapitaal en zijn bondgenoten, tegen de technocratische Europese Unie van het grote geld, roepen wij op tot het creëren van een alternatief op basis van socialisme en Vlaams of Waals patriottisme. Gezondheids- en economische crisis, beperkingen van individuele en collectieve vrijheden door een liberale repressie- en veiligheidsstaat, sociale desintegratie door dagelijkse sociaaleconomische en culturele barbarij. We roepen op tot een hergroepering van iedereen, om zo een echte volksbeweging op gang te brengen! Wij denken dat het tijd is om een mobilisatie voor te bereiden tegen alle vormen van vervreemding en uitbuiting om zo een collectieve kracht op te bouwen.

We roepen op tot steun aan of vorming van alle mogelijke vormen van protest tegen deze nieuwe neoliberale regering De Croo I. Bij de bevolking sluimert een toenemend verzet tegen de alomtegenwoordige wet van het geld! Laten we –alleen al uit respect voor de échte Vivaldi- de oligarchie en haar kapitalisme ondermijnen!