Krijgt Peru de noodzakelijke verandering?

Met Zannekinbond achten we het, vanuit een anti-imperialistische en een eigen geopolitieke visie, noodzakelijk om tot ver buiten de eigen nationale en Europese grenzen te kijken. Zo is politiek in Latijns-Amerika al langer het strijdtoneel van socialistische en volksnationale krachten die zich verzetten tegen de invloed van de Verenigde Staten en de multinationale bedrijven die er de natuurlijke rijkdommen weghalen. Het lijkt erop dat na de socialistische experimenten in Venezuela en Bolivia, ook de presidentsverkiezingen in Peru een aanzet kunnen vormen tot een nieuw bolwerk van verzet tegen de Amerikaanse hegemonie en haar unipolaire wereldorde.

Vakbondsman Pedro Castillo zal het in een tweede ronde van de Peruviaanse presidentsverkiezingen opnemen tegen Keiko Fujimori, de rechts-liberale politieke erfgename van de machtige Fujimori familie. Beide kandidaten haalden bij lange na niet de gewone meerderheid die nodig is om de eerste ronde met 18 kandidaten te winnen. De tweede ronde wordt op 6 juni gehouden. In de eerste ronde op zondag nam de populistisch linkse politicus Pedro Castillo verrassend de leiding. De Peruvianen zijn ruim dertig jaar -op een kort intermezzo vanwege de linkse Humala na- neoliberaal wanbeleid meer dan beu. Peru heeft de afgelopen jaren een reeks politieke crises doorgemaakt die tot grote instabiliteit aan de top van het politieke systeem hebben geleid. In november vorig jaar werden de Peruanen binnen een week door drie presidenten geleid toen de toenmalige leider Martín Vizcarra werd afgezet. Het land is ook zwaar getroffen door de Covid-pandemie met het hoogste aantal Covid-doden per hoofd van de bevolking. Het vertrouwen in politici, dat al laag was, werd nog verder ondermijnd door het zogenaamde “vaccinegate”, de onthulling in februari dat voormalige en huidige regeringsfunctionarissen zich in het geheim vroegtijdig tegen Covid-19 hebben laten vaccineren. Ook de Peruaanse economie heeft de gevolgen van de pandemie ondergaan: in 2020 is zij met 11% gekrompen. Meer dan 2,2 miljoen mensen hebben hun job verloren.

De 51-jarige leerkracht Castillo werd in 2017 een prominente figuur in een lerarenstaking omtrent verhoging van de lonen, de afbetaling van de sociale schuld, de intrekking van de wet op de openbare onderwijsloopbaan en een verhoging van de begroting voor de onderwijssector. De staking leidde tot het aftreden van de toenmalige minister van Onderwijs. In oktober 2020 kondigde hij aan dat hij zich kandidaat zou stellen voor president voor de linkse partij Perú Libre (Vrij Peru). Zijn steun lijkt hij vooral te behalen op het platteland, zeker in de meer afgelegen gebieden. Castillo bedankte zijn kiezers na de eerste ronde in een korte toespraak en zei dat hij diegenen wilde begroeten “die vergeten zijn, die in de uithoeken van ons vaderland wonen waar geen staat aanwezig is”. Castillo slaagde erin veel Peruanen aan te spreken die genoeg hebben van de corruptieschandalen die de politiek al jaren overschaduwen.

Er was alvast de belofte dat als hij gekozen wordt, hij alleen het salaris zal krijgen dat overeenkomt met wat hij als leraar krijgt. Castillo wil ook het salaris van de wetgevers verlagen. Hij is van mening dat Peru niet in het belang van de overgrote meerderheid van de Peruanen is geregeerd en heeft zich geschaard achter oproepen van anti-regerings betogers voor een nieuwe grondwet om er “de kleur, geur en smaak van het volk” in te weerspiegelen. Tijdens zijn campagne heeft Castillo voorgesteld bedrijven te nationaliseren in een aantal strategische economische sectoren zoals mijnbouw, olie, waterkracht en gas.

Zijn tegenstandster is de 45-jarige dochter van voormalig president Alberto Fujimori die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzit wegens schendingen van de mensenrechten. Fujimori, actief binnen de rechtse Partij van de Volkskracht is een voorstander van de vrije markt en zegt dat ze de mijnbouwinkomsten van Peru zal gebruiken om de private economie te stimuleren, wat neerkomt op het wegschenken van nationale rijkdom aan privaat kapitaal. Ze heeft kritiek geuit op de door de regering opgelegde sanitaire Covid-19 maatregelen “omdat deze de economie te veel schaden”. Tegen Keiko Fujimori loopt een onderzoek wegens vermeende corruptie en het witwassen van geld, beweringen die volgens haar politiek gemotiveerd zijn. Tussen 2018 en 2020 heeft ze reeds 13 maanden in de gevangenis gezeten. In haar op angst zaaien gebaseerde campagne benadrukt ze dat Peruanen het land niet willen zien veranderen in “een Cuba of Venezuela” en haar daarom beter steunen…

De overwinning van Pedro Castillo in de eerste ronde van de verkiezingen bracht in Zuid-Amerika een schokgolf teweeg, niet in het minst bij linkse en rechtse liberale krachten: een populaire leider die het economisch neoliberalisme afwijst, en die ook een patriottische en conservatieve positie inneemt die radicaal ingaat tegen de liberale identiteitspolitiek en het globalistisch discours van trendy links. In de tweede ronde zullen deze burgerlijke linkerzijde en liberaal rechts zich tegen hem verenigen, maar het Peruviaanse volk staat achter Castillo. In Peru lijkt zich een situatie voor te doen die we in de toekomst wellicht nog meer zullen zien:  structurele fractionering van links en rechts en de opkomst van het zogenaamde integraal populisme. Terwijl liberaal economisch rechts (Keiko Fujimori voor Fuerza Popular, Hernando de Soto van Avanza País) zich distantieerde van conservatief rechts (Renovación Popular van Rafael Lopez Aliaga), ging ook liberaal links (Juntos por el Perú van Veronica Mendoza) de confrontatie aan met Vrij Peru van Pedro Castillo. De rechts-conservatieve kandidaat Rafael Lopez Aliaga, sprak alvast zijn steun uit aan Pedro Castillo vanwege de mate van overeenkomsten in waarden, economisch beleid terzijde gelaten.

De linkse partij Vrij Peru is moeilijk te definiëren, een meerderheidsgroep binnen de partij noemt zich marxistisch-leninistisch-mariateguistisch (volgelingen van de visie van de Peruaanse intellectueel en activist wijlen José Carlos Mariátegui), andere groepen binnen de partij benadrukken eerder links-nationalisme en sociaal conservatisme.  Afstand nemend van het postmoderne liberale links van Veronica Mendoza, hebben Castillo en co zich geprofileerd als conservatief patriottisch links: pro-arbeider, pro-gezin, tegen de liberale gender-ideologie en voor afbraak van het heersende neoliberale model. Castillo won in plattelandsgebieden, gebieden die zich achtergesteld voelen ten opzichte van de hoofdstad Lima. De grootstedelijke liberale elite is zich onvoldoende bewust van de grote problemen van de bevolking in het rurale binnenland, die 30 jaar liberaal-rechtse regeringen niet hebben kunnen oplossen. De eerste ronde gaf alvast aan dat dit een proteststem was.