Korte beschouwingen over sociale rechtvaardigheid en de kritiek van de moderniteit – Luca Bagatin

 De term “liberista” is ongepast. Ten eerste bestaat ze alleen in Italiaans jargon. Het is een algemene, indirecte en niet bijzonder precieze term. Deze wil het liberalisme verlossen van zijn historische, sociale en politieke verantwoordelijkheden. Meer toegespitst en gepast is de term “liberaal-kapitalistisch”. Deze verenigt en benadrukt de verantwoordelijkheden en kenmerken die eigen zijn aan het liberalisme (overheersing van de bourgeoisie over andere sociale klassen) en het kapitalisme (overheersing van het geld over de volkeren).

Luca Bagatin

In het weelderige en moderne Westen (waar men klaagt over “niet rijk zijn”, maar toch “van vooruitgang houdt”) wordt het nationaal-bolsjewisme niet begrepen. Het wordt er ten onrechte verward met een vorm van fascisme, terwijl het daarentegen het eerste antifascisme was (sinds 1920). Of het wordt verward met een vorm van communisme, wat slechts gedeeltelijk waar is, omdat het nationaal-bolsjewisme anti-materialistisch en antimodern is.

Het is een archaïsche en oorspronkelijke vorm van socialisme, even wild als de populaties die het hebben geïnspireerd: van Eurazië tot Latijns-Amerika. Rechtvaardigheid is leven met wat strikt noodzakelijk is. Met waardigheid, een gevoel van broederschap en vriendschap. In harmonie met de natuur en alle wezens.

De rest – weelde, accumulatie, verrijking, dubbelzinnigheid – is decadentie en oneer.

Luca Bagatin is een Italiaans auteur, spreker en activist. Hij schreef in het verleden o.m. de boeken Universo massonico en Ritratti di donna, en publiceert regelmatig op de blog Amore e Libertà.