Kernbommen, neen bedankt!

Het NAVO-document ‘A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control and allied nuclear forces’ bevestigt de aanwezigheid van Amerikaanse B-61 kernbommen in Kleine Brogel (en een beperkt aantal andere basissen in Europa en Turkije). Iedereen wist eigenlijk al dat er kernbommen opgeslagen liggen in Kleine Brogel, er was alleen nog geen enkel officieel document die dit klaar en duidelijk bevestigde. De door de NAVO bewust gehanteerde vaagheid, maakte het tot nu onmogelijk voor politieke oppositie om die aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens aan te klagen. Begrijpelijk, ook binnen de NAVO en het Belgisch leger met men zeer goed dat die aanwezigheid in strijd is met de internationale rechtsregels van het Non-Proliferatie Verdrag (NPT). In artikel 2 van dit verdrag is het verbod opgelegd aan niet-kernmachten om kernwapens te ontvangen van zogenaamde bondgenoten. België traint nochtans minstens 1 eskader F-16 gevechtsvliegtuigen op het afwerpen van deze Amerikaanse kernbommen.

Gelet op enerzijds de toenemende NAVO-agressiepolitiek jegens Rusland en de periferie rond Europa (aanvallen op Libië in 2011) en anderzijds het feit dat de Amerikanen eenzijdig het nucleair akkoord hebben opgezegd tussen de USA, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, China, Rusland en Iran (!) alsook het Intermediate Nuclear Forces Verdrag eenzijdig hebben opgezegd, moet deze kwestie op de politieke agenda geplaatst worden. België heeft de schending van het NPT-verdrag decennia lang getolereerd. Dit NAVO-document geeft oppositie de noodzakelijke slagkracht zodat de regering zich niet langer kan verbergen achter de jarenlange vaagheid omtrent de aanwezigheid van deze massavernietigingswapens. De Vlaamse frontsoldaten van ’14-’18 hebben in hun politiek testament ons de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ nagelaten. Er kan en mag dan ook niet langer plaats zijn in een Vlaamse gemeente voor de stockage van Amerikaanse kernbommen!