Hoe Rusland de oorlogsverklaring van de V.S./E.U. zal weerstaan

Pepe Escobar

Alleen zelfvoorziening maakt totale onafhankelijkheid mogelijk. En dit grotere plaatje wordt ook duidelijk begrepen door het Zuiden.

Een van de belangrijkste onderliggende thema’s van de Rusland/Oekraïne/NAVO-matrix is dat het Rijk der Leugens (copyright Poetin) tot in het diepst van zijn ziel is geschokt door de gecombineerde capaciteit van Russische hypersonische raketten en een defensief schild dat inkomende nucleaire raketten uit het Westen kan blokkeren, waardoor een einde komt aan Mutually Assured Destruction (M.A.D.)

Dit heeft de Amerikanen ertoe gebracht bijna een hete oorlog te riskeren om hypersonische raketten, die zij nog steeds niet hebben, te kunnen plaatsen aan de westelijke grenzen van Oekraïne, en zo binnen drie minuten van Moskou te zijn. Daarvoor hebben ze natuurlijk Oekraïne nodig, en ook Polen en Roemenië in Oost-Europa.

In Oekraïne zijn de Amerikanen vastbesloten te vechten tot de laatste Europese ziel – als dat nodig is. Dit kan de laatste worp van de (nucleaire) dobbelstenen zijn. Dus de een-na-laatste poging om Rusland tot onderwerping te dwingen door gebruik te maken van het overgebleven, werkbare Amerikaanse massavernietigingswapen: SWIFT.

Dit wapen kan echter gemakkelijk worden geneutraliseerd door een snelle invoering van zelfvoorziening.

Met essentiële input van de onschatbare Michael Hudson heb ik mogelijkheden geschetst voor Rusland om de sanctiestorm te doorstaan. Daarbij is nog niet eens gekeken naar de volledige omvang van Ruslands “zwarte doos verdediging” – en tegenaanval – zoals geschetst door John Helmer in zijn inleiding tot een essay dat niets minder inluidt dan The Return of Sergei Glaziev.

Glaziev, die in Atlantische kringen voorspelbaar wordt verafschuwd, was een belangrijk economisch adviseur van president Poetin en is nu minister van Integratie en Macro-Economie van de Economische Unie Eurazië (EAEU). Hij is altijd een felle criticus geweest van de Russische Centrale Bank en de oligarchenbende die nauw verbonden is met de Anglo-Amerikaanse financiële wereld.

Sergej Glazjev

Zijn laatste essay, Sanctions and Sovereignty, oorspronkelijk gepubliceerd door expert.ru en vertaald door Helmer, verdient serieuze bestudering.

Dit is een van de belangrijkste conclusies:

Russische verliezen van het potentiële BBP, sinds 2014, bedragen ongeveer 50 biljoen roebel. Maar slechts 10% daarvan kan worden verklaard door sancties, terwijl 80% daarvan het gevolg was van monetair beleid. De Verenigde Staten profiteren van de anti-Russische sancties, doordat ze de export van Russische koolwaterstoffen naar de EU en China vervangen; doordat ze de import van Europese goederen door Rusland vervangen. Wij zouden de negatieve gevolgen van de financiële sancties volledig kunnen opvangen indien de Bank van Rusland haar grondwettelijke plicht vervulde om een stabiele wisselkoers van de roebel te waarborgen, en niet de aanbevelingen van de financiële organisaties in Washington.

De-offshore of faillissement

Glaziev beveelt in wezen aan:

– Een “echte de-offshorization van de economie”.

– “Maatregelen om de valutaregulering aan te scherpen om de export van kapitaal te stoppen en de gerichte kredietverlening aan ondernemingen die investeringen moeten financieren, uit te breiden”.

– “Belastingheffing op valutaspeculatie en transacties in dollars en euro’s op de binnenlandse markt”.

– “Serieuze investeringen in O&O om de ontwikkeling van onze eigen technologische basis te versnellen op de gebieden die door sancties worden getroffen – in de eerste plaats de defensie-industrie, energie, vervoer en communicatie.”

En last but not least, “de de-dollarisering van onze deviezenreserves, waarbij de dollar, de euro en de pond worden vervangen door goud.”

Een de-dollarisering van de deviezenreserves, waarbij de dollar wordt vervangen door goud

De Russische Centrale Bank lijkt te luisteren. De meeste van deze maatregelen zijn al van kracht. En er zijn tekenen dat Poetin en de regering eindelijk bereid zijn om de Russische oligarchie bij de ballen te grijpen en hen te dwingen risico’s en verliezen te delen op een voor de natie uiterst moeilijk moment. Vaarwel aan het opslaan van fondsen uit Rusland offshore en in Londenrad.

Glaziev is het echte werk. In december 2014 was ik op een conferentie in Rome, en Glazjev kwam bij ons aan de telefoon. Bij het nalezen van een daaropvolgende column die ik toen schreef, tussen Rome en Peking, was ik stomverbaasd: het is alsof Glaziev deze dingen vandaag letterlijk zegt.

Staat u mij toe twee alinea’s te citeren:

“Op het symposium, gehouden in een met fresco’s versierde voormalige 15e-eeuwse Dominicaanse refter die nu deel uitmaakt van de bibliotheek van het Italiaanse parlement, gaf Sergej Glazjev, aan de telefoon vanuit Moskou, een grimmige lezing van de Koude Oorlog 2.0. Er is geen echte “regering” in Kiev; de Amerikaanse ambassadeur heeft de leiding. In Washington is een anti-Russische doctrine uitgebroed om een oorlog in Europa te ontketenen – en Europese politici zijn de collaborateurs. Washington wil een oorlog in Europa omdat het de concurrentie met China aan het verliezen is.”

“Glazjev ging in op de sancties-dementie: Rusland probeert tegelijkertijd de politiek van het Internationaal Monetair Fonds te reorganiseren, kapitaalvlucht te bestrijden en het effect van banken die kredietlijnen voor veel zakenlieden sluiten te minimaliseren. Toch is het eindresultaat van de sancties, zegt hij, dat Europa economisch de uiteindelijke verliezers zal zijn; de bureaucratie in Europa heeft haar economische focus verloren nu Amerikaanse geopolitici het hebben overgenomen.”

Je moet de “belasting op onafhankelijkheid” betalen

In Moskou lijkt zich een consensus af te tekenen dat de Russische economie zich snel zal stabiliseren, aangezien er een tekort aan personeel voor de industrie zal ontstaan en er veel extra handen nodig zullen zijn. Vandaar geen werkloosheid. Er kunnen tekorten ontstaan, maar geen inflatie. De verkoop van – westerse – luxegoederen is al aan banden gelegd. Geïmporteerde produkten zullen onder prijscontrole worden geplaatst. Alle nodige roebels zullen beschikbaar zijn door prijscontroles – zoals in de VS in WO II gebeurde.

Een golf van nationalisatie van activa kan in het verschiet liggen. ExxonMobil kondigde aan dat het zich zal terugtrekken uit het $4 miljard kostende Sakhalin-1 project (zij hadden zich teruggetrokken uit Sakhalin-2, dat te duur werd geacht), dat 200.000 vaten olie per dag produceert, nadat BP en het Noorse Equinor aankondigden dat zij zich terugtrokken uit projecten met Rosneft. BP droomde er eigenlijk van om de volledige participatie van Rosneft over te nemen.

Volgens premier Mikhail Mishustin blokkeert het Kremlin nu de verkoop van activa door buitenlandse investeerders die willen desinvesteren. Parallel daarmee is Rosneft vastbesloten kapitaal aan te trekken van bijvoorbeeld China en India, die reeds minderheidsinvesteerders zijn in verschillende projecten, en deze voor 100% uit te kopen: een uitgelezen kans voor het Russische bedrijfsleven.

Wat zou kunnen worden opgevat als de moeder van alle tegensancties is nog niet aangekondigd. Vice-voorzitter van de Veiligheidsraad Dmitri Medvedev zelf liet doorschemeren dat alle opties op tafel liggen.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, die het geduld van 10.000 Taoïstische monniken kan opbrengen en nog steeds verwacht dat de huidige hysterie zal wegebben, beschrijft de sancties als “een soort belasting op onafhankelijkheid”, met landen die hun bedrijven verbieden om in Rusland te werken onder “enorme druk”.

Dodelijke tegenstoten zijn echter niet uitgesloten. Afgezien van de volledige ontdollarisering – zoals Glaviev aanbeveelt – kan Rusland de uitvoer van titanium, zeldzame aardmetalen, nucleaire brandstof en, nu al van kracht, raketmotoren verbieden.

Zeer giftige maatregelen zijn onder meer het in beslag nemen van alle buitenlandse tegoeden van vijandige naties; het bevriezen van alle terugbetalingen van leningen aan westerse banken en het plaatsen van de fondsen op een bevroren rekening bij een Russische bank; het volledig verbieden van alle vijandige buitenlandse media, buitenlandse media-eigendom, diverse NGO’s en CIA-fronten; en het leveren van de modernste wapens aan bevriende naties, het delen van informatie en gezamenlijke training en oefeningen.

Zeker is dat een nieuwe architectuur van betalingssystemen – zoals besproken door Michael Hudson en anderen – die de Russische SPFS en de Chinese CHIPS verenigt, binnenkort kan worden aangeboden aan tal van naties in heel Eurazië en het Zuiden – waarvan verscheidene reeds onder sancties vallen, zoals Iran, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Syrië, Irak, Libanon, de DVK.

Langzaam maar zeker zijn we al op weg naar het ontstaan van een aanzienlijk blok in het Zuiden dat immuun is voor de Amerikaanse financiële oorlogsvoering.

De RIC in BRICS – Rusland, India en China – zijn al bezig de handel in hun eigen valuta uit te breiden. Als we kijken naar de lijst van landen in de VN die tegen Rusland hebben gestemd of zich hebben onthouden van een veroordeling van Operatie Z in Oekraïne, plus de landen die Rusland geen sancties hebben opgelegd, dan hebben we minstens 70% van het hele Zuiden.

Dus opnieuw is het Westen – plus satrapieën/koloniën zoals Japan en Singapore in Azië – tegen de Rest: Eurazië, Zuidoost-Azië, Afrika, Latijns-Amerika.

De komende Europese ineenstorting

Michael Hudson vertelde me, “de V.S. en West Europa verwachtten een Froelicher Krieg (‘gelukkige oorlog’). Duitsland en andere landen zijn nog niet begonnen met het voelen van de pijn van gas, mineralen en voedselgebrek. DAT gaat het echte spel worden. Het doel zou zijn om Europa los te breken van de Amerikaanse controle via de NAVO. Dit zal “inmenging” inhouden door het creëren van een Nieuwe Wereld Orde-politieke beweging en partij, zoals het communisme een eeuw geleden was. Je zou het een nieuw Groot Ontwaken kunnen noemen.”

Een mogelijk Groot Ontwaken zal zeker niet op korte termijn de NAVO-sfeer betreffen. Het collectieve Westen bevindt zich veeleer in een serieuze modus van de Grote Ontkoppeling, zijn hele economie bewapend met het doel, openlijk uitgesproken, om Rusland te vernietigen en zelfs – de eeuwige natte droom – een regimeverandering uit te lokken.

Sergej Naryshkin, het hoofd van de SVR, heeft het kernachtig beschreven:

De maskers zijn afgevallen. Het Westen probeert niet alleen Rusland in te sluiten met een nieuw ‘IJzeren Gordijn’. Het gaat om pogingen om onze staat te vernietigen – zijn ‘afschaffing’, zoals het nu gebruikelijk is te zeggen in het ‘tolerante’ liberaal-fascistische milieu. Aangezien de Verenigde Staten en hun bondgenoten noch de gelegenheid noch de geest hebben om dit in een open en eerlijke militair-politieke confrontatie te proberen, worden er stiekeme pogingen ondernomen om een economische, informatieve en humanitaire “blokkade” op te werpen“.

Het toppunt van de Westerse hysterie is wellicht de start van een 2022 neonazi-jihad: een 20.000 man sterk huurlingenleger dat in Polen wordt samengesteld onder toezicht van de CIA. Het leeuwendeel is afkomstig van particuliere militaire bedrijven zoals Blackwater/Academi en DynCorp. Hun dekmantel: “Terugkeer van Oekraïners van het Franse Vreemdelingenlegioen.” Deze Afghaanse remix komt rechtstreeks uit het enige draaiboek dat de CIA kent.

In Moskou lijkt zich een consensus af te tekenen dat de Russische economie zich snel zal stabiliseren

Terug in de realiteit zullen de feiten ter plaatse er uiteindelijk toe leiden dat hele economieën in het Westen de nek omgedraaid zullen worden – met chaos in de grondstoffensector die leidt tot torenhoge energie- en voedselprijzen. Zo kan bijvoorbeeld 60% van de Duitse en 70% van de Italiaanse verwerkende industrie gedwongen worden voorgoed de deuren te sluiten – met catastrofale sociale gevolgen.

De ongekozen, uber-Kafkaëske EU-machine in Brussel heeft ervoor gekozen een drievoudige harakiri te plegen door zich op te werpen als abjecte vazallen van het Rijk, alle resterende Franse en Duitse soevereiniteitsimpulsen te vernietigen en vervreemding van Rusland-China op te dringen.

Ondertussen zal Rusland de weg wijzen: alleen zelfvoorziening geeft volledige onafhankelijkheid. En het grote geheel is ook door het Zuiden goed begrepen: op een dag moest iemand opstaan en zeggen: “Zo is het genoeg”. Met maximale ruwe kracht om het te ondersteunen.

BRON: https://www.strategic-culture.org/news/2022/03/04/how-russia-will-counterpunch-the-us-eu-declaration-of-war/