11 november: Nooit Meer Oorlog!

Met het witte madeliefje wordt symbolisch de Nooit-Meer-Oorlog vredesboodschap weergegeven. Het witte (kleur van de vrede) bloempje werd vaak door de frontsoldaten gedroogd en in briefwisseling met het thuisfront gekleefd. Soldaten in dienst van het Belgisch leger gebruikten het witte madeliefje, Franse militairen gebruikten de blauwe korenbloem. Op 3 mei 1915 schreef de Canadese officier John McCrae zijn beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’ met daarin het krachtige beeld van de klaprozen die tussen de grafkruisen bloeien. In de Angelsaksische wereld werd daarop de rode “poppy” aangenomen.  Hoe bekend de rode klaproos als vredessymbool ook werd, het is ook omstreden. Voor de Ieren is het bijvoorbeeld een gehaat symbool van het Britse imperialistische leger en het zou ook in de door Britten gedomineerde herdenkingen in ons land gaandeweg overheersend zou worden, ten nadele van het in vergetelheid verdrongen witte madeliefje.