11 november – Los van de NAVO!

Laten we 11 november niet verworden tot een dag voor museum-activiteit! Herdenkingen zijn zinvol als ze de brug maken met het heden. Kunnen we “Nooit meer oorlog” en de Frontsoldaten van destijds geloofwaardig herdenken als blijkt dat NAVO-imperialisme en Belgisch militarisme springlevend zijn mede dankzij hen die beweren de politieke erfenis van de Frontsoldaten te vertegenwoordigen? Kunnen we toelaten dat de Vlaamse en Waalse arbeidende klasse die destijds het kanonnenvoer leverde, vandaag haar belastinggeld ziet verdwijnen in de zakken van Franse en Amerikaanse wapenproducenten en de NAVO een agressieve toon aanslaat jegens Rusland?

Enkele weken geleden heeft de NAVO de accreditatie van een aantal Russische diplomaten bij de NAVO ingetrokken op basis van wat het bondgenootschap omschrijft als “vermoedelijke kwaadaardige Russische activiteiten”. Bewijzen werden uiteraard niet geleverd. Rusland van haar kant schortte meteen de samenwerking met het NAVO-informatiebureau in Moskou op. Het is een illustratie van de oplopende spanning als gevolg van de aanhoudende confrontatiepolitiek die de NAVO sinds jaar en dag uitstippelt. Het afsluiten van communicatielijnen voor overleg en dialoog wijzen op een ernstige verslechtering van de toestand. Terecht wees het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken erop dat de lijn van het NAVO-bondgenootschap steeds agressiever wordt.

Moskou heeft herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de inzet van NAVO-strijdkrachten in de buurt van de Russische grenzen en beschouwt deze als een bedreiging voor zijn veiligheid. Rusland en de alliantie hebben elkaar ook voortdurend beschuldigd van gevaarlijke en provocerende manoeuvres op zee en in de lucht. Het moet gezegd dat de NAVO, waar België trouw en zeer actief deel van uitmaakt, niet geïnteresseerd is in een gelijkwaardige dialoog en gezamenlijke werkzaamheden om de militair-politieke spanningen te laten afnemen. De “Russische dreiging” wordt opgeblazen om de interne eenheid van het bondgenootschap te versterken, om de schijn te wekken van zijn ‘relevantie’ in de moderne geopolitieke omstandigheden.

België werkt als Atlantische dienstslaaf flink mee aan zowel de remilitarisatie van Europa alsook aan de aanhoudende belastering van Rusland. De zaak Jurgen Conings werd door de grote baas van het Belgische leger, admiraal Michel Hofman, aangegrepen om forse investeringen te eisen in cyberdefensie wegens inmenging van “Russische internettrollen” die via deze kwestie verdeeldheid en twijfel zouden zaaien. Na de bedenkelijke aankoop van de door de Amerikanen gewenste en geproduceerde F-35 straaljagers, gaat het Belgisch leger door met de aankoop van vooral Franse wapensystemen voor haar landcomponent. Nieuwe zware Caesar-artillerie, Griffon-pantservoertuigen, Jaguar-gevechtsvoertuigen,… stellen het Belgisch leger via een hernieuwde Frans-Belgische “defensiesamenwerking” in een afhankelijke positie van de zuiderburen op een moment dat Frankrijk zichzelf als de militaire kampioen van de EU beschouwt.

Niettemin blijven de Amerikanen militair stevig vertegenwoordigd in dit land.  België is de thuisbasis van het NAVO-hoofdkwartier en van het SHAPE-commandocentrum nabij Chièvres, dat regelmatig wordt gebruikt voor de projectie van Amerikaanse strijdkrachten in Midden- en Oost-Europa. De Amerikaanse kernbommen met bijhorende militaire delegatie blijven aanwezig in Kleine-Brogel. Voormalig Amerikaans minister van Defensie Ashton Carter kondigde tijdens het presidentschap van Barack Obama aan dat het budget voor de versterking van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa gevoelig verhoogd zou worden “om een Russische agressie te ontmoedigen”. De beoogde verdubbeling  van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa leidde onder andere tot de reactivatie van een aantal depots daterend uit de Koude Oorlog. In ons land ging het hierbij om de basis in Zutendaal. Het Pentagon wil ook opnieuw zware pantservoertuigen positioneren in verschillende West-Europese landen voor een pantserdivisie van 15.000 tot 20.000 manschappen.

Als Vlamingen en Europeanen hebben wij geen boodschap aan deze militaire opbodpolitiek. “Nooit meer oorlog” geldt voor Zannekinbond in de 21ste eeuw als adagium ter afwijzing van imperialisme en militaire agressiepolitiek. Tegenover het door het Belgisch regime gesteunde Atlantisme hebben we als Vlamingen geen nood aan een naïef pacifisme maar hebben we de plicht een defensiepolitiek na te streven, gericht op verdediging en op continentale samenwerking en eenheid. Mét inbegrip van Rusland. Ruim een eeuw geleden sloot België op aangeven van vooral de liberale partij een geheim militair akkoord met Frankrijk waardoor België zich verregaand inschakelde in de toenmalige Franse imperialistische politiek. Toen wees de Vlaamse Beweging op dit imperialistische gevaar en startte de ‘Los van Frankrijk’ actie. De geschiedenis is een leerschool. Vandaag is België nog steeds actief in imperialistische (militaire) politiek, zowel ten dienste van Franse neokoloniale belangen in Afrika als in Europa ten dienste van de NAVO, speerpunt van de Amerikaanse geopolitieke belangen. De Zannekinbond pleit voor de onmiddellijke stopzetting van elke Vlaamse medewerking, financiering of ondersteuning van het Belgisch leger, het federaal departement Defensie en de NAVO. Het is tijd voor een aanhoudende ‘Los van de NAVO’ actie!